Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Teraz polski ! 5 - Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego, Podręcznik

Nauczycielka zapowiedziała:

- W środę będzie sprawdzian.

Komentarze