Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Słowa z uśmiechem 5. Nauka o języku. Ortografia, Podręcznik
  • zaczęła się - zacząć;
  • rozpoczęli - rozpocząć;

Komentarze