Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Czarowanie słowem 6, Podręcznik

a. Rozmowa dotyczy tworzenia wiersza.

Komentarze