Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Czarowanie słowem 6, Podręcznik

a.

M. dwoje drzwi

D. dwojga drzwi

C. dwojgu drzwiom

B. dwoje drzwi

N. z dwojgiem drzwi

Komentarze