Język polski

Popraw poniższy opis obrazu "Stworzenie świata" 4.55 gwiazdek na podstawie 22 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Język polski

Popraw poniższy opis obrazu "Stworzenie świata"

10
 Zadanie

Przykładowe rozwiązanie:

       Obraz Williama Blake'a "Stworzenie świata" powstał w 1824 roku.

      Uwagę widza przyciąga postać Boga ukazana w momencie aktu twórczego. Bóg znajduje się w centralnej części obrazu. Pochyla się on nad stwarzanym światem, odmierzając go cyrklem. Postać Boga, o ciele młodego mężczyzny i twarzy starca, emanuje energią. Rozwiane, śnieżnobiałe włosy i zamyślona twarz Najwyższego pozwalają mi twierdzić, że jest całkowicie pochłonięty tym, co robi.

      Przestrzeń wokół Boga jest ciemna. Możliwe, że w ten sposób William Blake chciał przedstawić pustkę, chaos i ciemność, panujące przed stworzeniem świata. Obraz jest pełen zaskakujących zestawień kolorystycznych. Jaskrawa czerwień i rażąca żółć kontrastują z głęboką czerwienią.

      Po dokładnym przyjrzeniu się dziełu Williama Blake'a można spostrzec, że znajdują się na nim greckie litery - alfa i omega - oznaczające początek i koniec. Pierwsza z nich ukryta jest w konturach cyrkla, druga natomiast, na rozświetlonym okręgu. Uważam, że artysta nieprzypadkowo wybrał te symbole.

      Obraz wywarł na mnie ogromne wrażenie i skłonił do zapoznania się z innymi obrazami Williama Blake'a.

DYSKUSJA
Informacje
Między nami 1. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Iwona

4597

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie