Język polski

Autorzy:Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Ann Grabarczyk, Wilga Herman, Zofia Pomirska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przepisz podane zdania do zeszytu, uzupełniając je 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Język polski

Przepisz podane zdania do zeszytu, uzupełniając je

1
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
  • Niedostarczenie komisji kompletu dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacji.
  • Niepodanie poniższych danych osobowych może spowodować nieuwzględnienie wnioskowanej zmiany.
  • W razie nieuregulowania należnych opłat nie będzie możliwości pobrania karty egzaminacyjnej.
  • Niepowiadomienie wydawnictwa o rezygnacji z prenumeraty jest równoznaczne z przedłużeniem jej na następny rok.