Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Słowa na start! 5 Podręcznik do kształcenia językowego cz. 1, Zeszyt ćwiczeń

Przykładowe podpisy. Należy wybrać po jednym do każdego zdjęcia.

1. Słonie przy niewielkim wodopoju.

Komentarze