Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Słowa na start! 5 Podręcznik do kształcenia językowego cz. 1, Zeszyt ćwiczeń

rozdawałem - > roz-da-wa-łem

zaplanowali - > za-pla-no-wa-li

Komentarze