Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Słowa z uśmiechem 5. Nauka o języku. Ortografia. Podręcznik cz 1, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga! Należy wybrać po jednym przykładzie dla każdej oboczności.

 

 * Wymiany głoskowe występują nie tylko w rzeczownikach, ale i w czasownikach. Oboczność c:ć jest obocznością charakterystyczną dla fleksji CZASOWNIKA.

  • k:c - ręka:ręce, sroka:sroce;
  • g:dz - warga:wardze, droga:drodze, kolega:koledze;

Komentarze