Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Słowa z uśmiechem 5. Nauka o języku. Ortografia. Podręcznik cz 1, Zeszyt ćwiczeń
  • dni - Dopełniacz, l. mnoga, rodzaj niemęskoosobowy;
  • mamę - Biernik, l.pojedyncza, rodzaj żeński;
  • siostrę - Biernik, l.pojedyncza, rodzaj żeński;

Komentarze