Język polski

Opisz świat stworzony przez Boga. 4.54 gwiazdek na podstawie 24 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Język polski

Opisz świat stworzony przez Boga.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

a) Fragmenty wiersza mówiące o dokonaniach stwórcy:

 • Tyś niebo zbudował/ I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;/ Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi/ I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
 • Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi/  A zamierzonych granic przeskoczyć się boi./Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają./ Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.
 • Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,/ Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi./Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,/ Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
 • Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,/ A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie./ Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,/ A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.

b) Należy uzupełnić schemat, który rysujecie w zeszycie, podanymi przeze mnie cytatami. Cytaty powtarzają się, ponieważ niektóre cytaty zawierające elementy stworzone przez Boga, wyjaśniają także ich działanie.

Co stworzył Bóg?

 • niebo zbudował;
 • I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
 • fundament założył nieobeszłej ziemi;
 • przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi;
 • w brzegach morze stoi;
 • Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają;
 • Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają;
 • rozliczne kwiatki Wiosna rodzi;
 • w kłosianym wieńcu Lato chodzi;
 • Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa;
 • nocna rosa na mdłe zioła padnie;
 • A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;
 • wszelkie źwierzę patrza swej żywności;

Jak działa to, co stworzył Bóg?

 • w brzegach morze stoi;
 • Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają;
 • Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają;
 • rozliczne kwiatki Wiosna rodzi;
 • w kłosianym wieńcu Lato chodzi;
 • Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa;
 • nocna rosa na mdłe zioła padnie;
 • A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;
 • wszelkie źwierzę patrza swej żywności;

c) Wyrazy, którymi można określić świat opisany w tekście:

 • wielki;
 • monumentalny;
 • ogromny;
 • doskonały;
 • piękny;
 • harmonijny;
 • pełen ładu i porządku;
 • hojny.
DYSKUSJA
user profile image
nikoszol

0

2017-09-26
w drugim powinny byc cytaty
user profile image
Iwona

4283

2017-09-27
@nikoszol Cześć, w podpunkcie b, zgodnie z poleceniem, znajdują się cytaty. Są one wyróżnione przy pomocy kursywy. Pozdrawiam!
Informacje
Między Nami 1
Autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska, R. Maszka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Iwona

4281

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie