Klasa
4 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Effekt 4, Zeszyt ćwiczeń

Udzielenie odpowiedzi na pytania stanowi indywidualną część zadania, którą każdy uczeń powinien wykonać inaczej.


1. Was bereitet den meisten Schülern Stress
Co przysparza większości uczniów stres? 

2. Welchen Unterricht findest du besonders stressig?
Którą lekcję uważasz za wyjątkowo stresującą? 

Komentarze