Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Das ist Deutsch! KOMPAKT 8, Podręcznik

Uzupełnij wykropkowane miejsca zgodnie z prawdą. Odpowiedzi na pytania stanowią indywidualną część zadania.


1. In welcher Straße befindet sich deine Schule? - Meine Schule befindet sich in der ... Straße. 
(Przy jakiej ulicy znajduje się twoja szkoła? - Moja szkoła znajduje się przy ulicy ... .)

Komentarze