Klasa
4 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Welttour Deutsch 4, Zeszyt ćwiczeń

1. Die Menschen zerstören die grüne Lunge unseres Planeten - den Regenwald. (F) 
Ludzie niszczą zielone płuca naszej planety - las deszczowy. 

Komentarze