Klasa
4 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Welttour Deutsch 4, Zeszyt ćwiczeń

1. Ich habe nicht viel Zeit für Umweltschutzaktionen, aber ich hätte gern mehr Zeit dafür.
Nie mam za dużo czasu na akcje na rzecz ochrony środowiska, ale chciałbym mieć na to więcej czasu. 

Komentarze