Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
#trends 4, Zeszyt ćwiczeń

1. Die Berufsperspektiven sind in der Hotelbranche positiv, deshalb will ich nach dem Abitur Hotelmanagement studieren.
Perspektywy zawodowe w branży hotelarskiej są obiecujące, dlatego po maturze chcę studiować zarządzanie w hotelarstwie. 

Komentarze