Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Deutschtour FIT 8, Zeszyt ćwiczeń

1. nach Frankreich fahren / bleiben
(jechać / zostawać do Francji) 

Komentarze