Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Maximal 2, Zeszyt ćwiczeń

a. Herr Rütter

1. Die Familie Rütter ist groß / alt.
Rodzina Rütterów jest duża / stara.

2. Sein Vater ist 68 / 86 Jahre alt.
Jego tata ma 68 / 86 lat. 

Komentarze