Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Maximal 2, Zeszyt ćwiczeń

W wykropkowane miejsca należy wpisać dane zgodne z prawdą. 


Das ist mein Vater. Er heißt ... . Er ist ... Jahre alt.
To jest mój tata. Ma na imię ... . Ma ... lat. 

Komentarze