Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt plus 3b, Zeszyt ćwiczeń

1. Man erfährt über Alexander und Tina, dass sie seit sechs Monaten zusammen sind, aber weit voneinander wohnen. Tina wohnt und studiert in Freiburg. Alexander wohnt in Frankfurt und arbeitet als Computeranalytiker. 
O Alexandrze i Tinie dowiadujemy się, że są razem od sześciu miesięcy, ale mieszkają daleko od siebie. Tina mieszka i studiuje we Fryburgu. Alexander mieszka we Frankfurcie i pracuje jako analityk. 

Komentarze