Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt plus 3b, Zeszyt ćwiczeń

1. Was Carola gemacht hat, ist nicht fair.
To, co zrobiła Carola, jest niesprawiedliwe. 

Komentarze