Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt plus 3b, Podręcznik

Kolumna DU odnosi się bezpośrednio do ucznia, jej wypełnienie stanowi indywidualną część zadania. 

 

Möchten Sie mal heiraten? 
Chciał(a)by pan(i) zawrzeć kiedyś związek małżeński? 
Frauen
kobiety
Männer
mężczyźni
Ja, ich möchte auf jeden Fall heiraten. 
Tak, na pewno chciał(a)bym zawrzeć związek małżeński. 
31 % 28 % 

Komentarze