Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt plus 3a, Zeszyt ćwiczeń

Zapytaj koleżankę / kolegę

1. Was wirst du nach dem Abitur machen? - Co będziesz robić po maturze?

2. Weißt du, wovor die Jugendlichen Angst haben? - Wiesz, czego boją się młodzi ludzie?

3. Weißt du, wann und wo das Jugendtreffen stattgefunden hat? - Wiesz, kiedy i gdzie odbyło się spotkanie młodzieży? 

Komentarze