Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Transfer Deutsch 2. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. Ich habe die Schulsachen im Internet bestellt
Zamówiłem przybory szkolne w Internecie. 

Komentarze