Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1, Podręcznik

1. Wie heißt du? - Jak masz na imię?

B. Ich heiße Karolina. - Mam na imię Karolina. 
F. Ich bin Karolina. - Jestem Karolina.

Komentarze