Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Mach mit! neu 4. Materiały ćwiczeniowe, Zeszyt ćwiczeń

1. Normalerweise bevorzuge ich einen sportlichen Stil. - Normalnie preferuję sportowy styl. 
Konieczność zastosowania biernika. Rzeczownik Stil jest rodzaju męskiego, zarówno rodzajnik nieokreślony, jak i przymiotnik mają w bierniku końcówkę -en.

Komentarze