Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Egzamin ósmoklasisty Język niemiecki. Kwiecień 2020. Arkusz próbny, Arkusz

Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

7.1. Was ist Verenas Hobby? (Jakie hobby ma Verena?) 
A. Trampolinspringen. (Skakanie na trampolinie.) 
B. Bungeejumping. (Skakanie na bungee.) 
C. Inlineskating. (Jeżdżenie na rolkach.) 

Wisst ihr es schon? Bei den nächsten Olympischen Spielen können Sportler in neuen Sportarten starten, wie z. B. Frisbee oder Trampolinspringen. Ich freue mich besonders auf meine Lieblingssportart Inlineskating. Das mache ich oft und gern in der Freizeit. Schade, dass Bungeejumping keine olympische Sportart ist. Meine Freunde mögen sie besonders gern. Was sagt ihr dazu?

Wiecie już? W następnych igrzyskach olimpijskich sportowcy mogą startować w nowych dyscyplinach, jak na przykład frisbee czy skakanie na trampolinie. Szczególnie się cieszę na myśl o mojej ulubionej dyscyplinie - jeździe na rolkach. W wolnym czasie robię to często i chętnie. Szkoda, że skakanie na bungee nie jest dyscypliną olimpijską. Moi przyjaciele bardzo to lubią. Co wy na to?

Komentarze