Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Schritte international Neu 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Herr Elber schläft seit zehn Tagen nicht gut. - Pan Elber nie śpi dobrze od dziesięciu dni.
Herr Elber schläft seit zehn Wochen nicht gut. - Pan Elber nie śpi dobrze od dziesięciu tygodni.

2. Er hat gerade keinen Job. - Obecnie nie ma pracy.

Komentarze