Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Schritte international Neu 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

a) Sagen Sie Herrn Mujevis, er soll bitte in mein Büro kommen. - Proszę powiedzieć panu Mujevisowi, że powinien przyjść do mojego biura.

b) Ihre Hand sieht ja schlimm aus. Sie müssen die Salbe hier verwenden. - Pani dłoń źle wygląda. Musi pani użyć maści.

Komentarze