Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Perfekt 1. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. Das Hotel hat im Prospekt anders ausgesehen. - Ten hotel wyglądał inaczej w katalogu. 
aussehen - wyglądać 

2. Ich bin früh aufgestanden und deshalb habe ich meinen Zug nicht verpasst. - Wstałem wcześnie, dlatego nie przegapiłem mojego pociągu. 
aufstehen - wstawać 

Komentarze