Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Perfekt 1. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. Olivia hat ein neues T-Shirt. Ihr T-Shirt ist wirklich toll.
Olivia ma nową koszulkę. Jej koszulka jest naprawdę świetna. 

Komentarze