Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Perfekt 1, Zeszyt ćwiczeń

1. 
- Vera, was macht deine Schwester? (Vera, co robi twoja siostra?)  
- Meine Schwester studiert Medizin. (Moja siostra studiuje medycynę.) 

Komentarze