Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Zeszyt ćwiczeń

die Fremdsprache = fremd + die Sprache 
język obcy

die Klassenlehrerstunde = die Klasse + n + der Lehrer + die Stunde
godzina wychowawcza 

Komentarze