Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Zeszyt ćwiczeń

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie zadania, które stanowi jedynie wzór. 

Unsere Biologielehrerin ist freundlich, nett und lustig. Sie ist auch gerecht und hilft uns oft beim Lernen. In Biologieunterricht schreiben wir wenig Tests und arbeiten oft in Gruppen. Unsere Lehrerin spricht langsam und erklärt alles gut. Sie gibt uns gute Noten. 

Nasza nauczycielka biologii jest sympatyczna, miła i wesoła. Jest też sprawiedliwa i pomaga nam w nauce. Na lekcjach biologii piszemy mało sprawdzianów i często pracujemy w grupach. Nasza nauczycielka mówi powoli i wszystko dobrze tłumaczy. Daje nam dobre oceny.

Unser Polnischlehrer ist nervös, ernst und streng. Der Unterricht ist immer stressig. Der Polnischlehrer fragt die Schüler oft ab und wir schreiben viele Tests. Er gibt uns oft schlechte Noten und erklärt nicht gut. Er spricht auch schnell und leise. In Polnischunterricht lesen und schreiben wir viel. Wir machen viele Aufgaben und arbeiten selten in Gruppen. 

Nasz nauczyciel polskiego jest nerwowy, poważny i surowy. Lekcje zawsze są stresujące. Nauczyciel polskiego często odpytuje uczniów i piszemy dużo sprawdzianów. Często daje słabe oceny i nie tłumaczy dobrze. Mówi też szybko i cicho. Na lekcjach polskiego dużo czytamy i piszemy. Robimy dużo zadań i rzadko pracujemy w grupach. 

Komentarze