Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Zeszyt ćwiczeń

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Poniżej przedstawiono wzór rozwiązania. 


Ich habe eine / keine Schwester. - Mam siostrę. / Nie mam siostry. 
Ich habe zwei / drei Schwestern. - Mam dwie / trzy siostry. 

Ich habe einen / keinen Bruder. - Mam brata. / Nie mam brata.
Ich habe zwei / drei Brüder. - Mam dwóch / trzech braci.

Ich habe eine / keine Katze. - Mam kota. / Nie mam kota. 
Ich habe zwei / drei Katzen. - Mam dwa / trzy koty.

Ich habe ein / kein Kaninchen. - Mam królika. / Nie mam królika. 
Ich habe zwei / drei Kaninchen. - Mam dwa / trzy króliki.

Ich habe eine / keine Cousine und einen / keinen Cousin. - Mam kuzynkę i kuzyna. / Nie mam kuzynki i kuzyna.
Ich habe zwei / drei Cousinen und zwei / drei Cousins. - Mam dwie / trzy kuzynki i dwóch / trzech kuzynów. 

Komentarze