Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Zeszyt ćwiczeń

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. W wykropkowane miejsca należy wpisać odpowiedzi zgodne z prawdą. 

1. Ja, ich heiße Anna. / Nein, ich heiße nicht Anna, ich heiße ... 
Tak, mam na imię Anna. / Nie, nie mam na imię Anna, mam na imię ... 

2. Ja, ich wohne in Berlin. / Nein, ich wohne nicht in Berlin. Ich wohne in ...
Tak, mieszkam w Berlinie. / Nie, nie mieszkam w Berlinie. Mieszkam w ... 

3. Ja, ich bin 15. / Nein, ich bin nicht 15. Ich bin ... (Jahre alt). 
Tak, mam 15 lat. / Nie, nie mam 15 lat. Mam ... lat. 

4. Ja, ich bin groß. / Nein, ich bin nicht groß. Ich bin klein.
Tak, jestem wysoki/-a. / Nie, nie jestem wysoki/-a. Jestem niski/-a. 

5. Ja, ich mag gern Chips. / Nein, ich mag nicht gern Chips. Ich mag gern ...
Tak, lubię chipsy. / Nie, nie lubię chipsów. Lubię ... 

6. Ja, ich höre gern Techno. / Nein, ich höre nicht gern Techno. Ich höre gern ...
Tak, lubię słuchać muzyki techno. / Nie, nie lubię słuchać techno. Lubię słuchać ... 

7. Ja, ich spiele Tennis. / Nein, ich spiele nicht Tennis. Ich spiele ...
Tak, gram w tenisa. / Nie, nie gram w tenisa. Gram w ...

8. Ja, ich koche gern. / Nein, ich koche nicht gern. Ich ... gern. 
Tak, chętnie gotuję. / Nie, nie gotuję chętnie. Lubię ...

9. Ja, ich gehe gern ins Theater. / Nein, ich gehe nicht gern ins Theater. Ich gehe gern ... 
Tak, chętnie chodzę do teatru. / Nie, nie lubię chodzić do teatru. Chętnie chodzę do ... 

Komentarze