🎓 Sprecht zu zweit. - Zadanie 6: Kompass Team 1. Wydanie 2017 - strona 84
Przedmiot:
Język niemiecki
Wybrana książka:
Kompass Team 1. Wydanie 2017 (Podręcznik, PWN)
Klasa:
7 szkoły podstawowej
Strona 84

UCZEŃ A

Zadaj pytania uczniowi B: 

 • Wie viele Stunden hat die Klasse am Montag? - Ile lekcji ma klasa 7a w poniedziałek? 
 • Was hat die Klasse am Mittwoch? - Co klasa ma w środę? 
 • Wann haben die Schüler Deutsch / Geschichte? - Kiedy uczniowie mają niemiecki / historię? 
 • Wie viele Stunden Deutsch / Französisch / Mathe haben die Schüler? - Ile godzin niemieckiego / francuskiego / matematyki mają uczniowie? 

Odpowiedz na pytania kierowane do Ciebie przez ucznia B:

 • Am Donnerstag hat die Klasse 5 Stunden. - W czwartek klasa 7a ma pięć lekcji. 
 • Am Freitag hat die Klasse Religion / Ethik, Englisch, Deutsch, Mathe, zwei Stunden Französisch und Werken. - W piątek klasa 7a ma religię / etykę, angielski, niemiecki, matematykę, dwie godziny francuskiego i technikę. 
 • Französisch haben sie am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag. Mathe haben die Schüler am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag. - Francuski mają we wtorek, w czwartek i w piątek. Matematykę mają we wtorek, w środę, czwartek i piątek. 
 • Die Schüler haben zwei Stunden Geografie, zwei Stunden Physik und drei Stunden Sport. - Uczniowie mają dwie godziny geografii, dwie godziny fizyki i trzy godziny wychowania fizycznego. 

 

UCZEŃ B

Odpowiedz na pytania kierowane do Ciebie przez ucznia A:

 • Am Montag hat die Klasse sieben Stunden. - W poniedziałek klasa ma 7 lekcji. 
 • Am Mittwoch hat die Klasse Biologie, Geografie, Englisch, Mathematik, Kunst und zwei Stunden Sport. - W środę klasa 7a ma biologię, geografię, angielski, matematykę, plastykę i dwie godziny wychowania fizycznego. 
 • Deutsch haben sie am Montag, am Dienstag und am Freitag. Geschichte haben sie am Montag und am Dienstag. - Niemiecki mają w poniedziałek, we wtorek i w piątek. Historię mają w poniedziałek i we wtorek. 
 • Sie haben vier Stunden Deutsch, fünf Stunden Französisch und vier Stunden Mathe. - Mają cztery godziny niemieckiego, pięć godzin francuskiego i cztery godziny matematyki. 

Zadaj pytania uczniowi A:

 • Wie viele Stunden hat die Klasse am Donnerstag? - Ile lekcji ma klasa 7a w czwartek? 
 • Was hat die Klasse am Freitag? - Co ta klasa ma w piątek?
 • Wann haben die Schüler Französisch / Mathe? - Kiedy uczniowie mają francuski / matematykę? 
 • Wie viele Stunden Geo / Physik / Sport haben die Schüler? - Ile godzin geografii / fizyki i wychowania fizycznego mają uczniowie? 
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
PWN
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak
ISBN:
9788326228841
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ania
2211

Nauczyciel