Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

To zadanie jest indywidualne. Każdy uczeń może snuć inne przypuszczenia, dokąd wybiorą się dzisiaj Andi i Otti. Poniżej znajduje się kilka przykładowych zdań.

 

  • Andi und Otti gehen heute Abend wohl ins Restaurant oder in eine Pizzeria. - Dziś wieczorem Andi i Otti pójdą pewnie do restauracji lub do pizzerii. 
  • Andi und Otti gehen heute Abend wohl in den Park oder in die Schwimmhalle. - Dziś wieczorem Andi i Otti pójdą pewnie do parku lub na basen.
  • Andi und Otti gehen heute Abend wohl ins Konzert oder in eine Discothek. - Dziś wieczorem Andi i Otti pójdą pewnie na koncert lub na dyskotekę. 
  • Andi und Otti gehen heute Abend wohl ins Fitnesszentrum oder ins Stadion. - Dziś wieczorem Andi i Otti pójdą pewnie na siłownię lub na stadion.


Jeśli zdania wyrażają ruch, przemieszczenie, używa się w nich przyimków z biernikiem. 
INS = IN + DAS 
Rodzajnik określony der ulega w bierniku zmianie na den, stąd in den Park (do parku), auf den Marktplatz (na rynek). 

Komentarze