Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Poniżej znajduje się przykładowe rozwiązanie zadania, które stanowi jedynie wzór. 


1.
- Entschuldigung, wie spät ist es? (Przepraszam, która jest godzina?) 
- Es ist zwölf Uhr zwanzig. / Es ist zwanzig nach zwölf. (Jest dwunasta dwadzieścia. / Jest dwadzieścia po dwunastej.) 
- Danke. (Dziękuję.) 

Komentarze