Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik
  • 2

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

  • 4

    Zadanie

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Poniżej znajduje się przykładowe rozwiązanie zadania, które stanowi jedynie wzór. 


1.
- Entschuldigung, wie spät ist es? (Przepraszam, która jest godzina?) 
- Es ist zwölf Uhr zwanzig. / Es ist zwanzig nach zwölf. (Jest dwunasta dwadzieścia. / Jest dwadzieścia po dwunastej.) 
- Danke. (Dziękuję.) 
- Bitte sehr. (Proszę bardzo.) 

2. 
- Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? (Przepraszam, która jest godzina?) 
- Es ist zehn Uhr fünf. / Es ist fünf nach zehn. (Jest dziesiąta pięć. / Jest pięć po dziesiątej.) 
- Vielen Dank. (Bardzo dziękuję.) 
- Bitte sehr. (Proszę.) 

3. 
- Entschuldigung, wie spät ist es? (Przepraszam, która jest godzina?) 
- Es ist sieben Uhr dreißig. / Es ist halb acht. (Jest siódma trzydzieści. / Jest wpół do ósmej.) 
- Vielen Dank. (Dziękuję.) 
- Bitte. (Proszę.) 

 Thumb godziny

Komentarze