Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik
  • 7

    Zadanie

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie zadania, które stanowi jedynie wzór.


Ich finde Klara langweilig. Sie sitzt allein, hört klassische Musik und liest Bücher. Das ist nicht interessant. 
Uważam, że Klara jest nudna. Siedzi sama, słucha muzyki poważnej i czyta książki. To niezbyt ciekawe. 

Ich finde Max klasse. Max ist sportlich und attraktiv. Er trainiert Judo. Max spielt auch gern Computerspiele. Das finde ich toll. 
Uważam, że Max jest świetny. Jest wysportowany i atrakcyjny. Trenuje judo. Max gra też w gry komputerowe. Uważam to za wspaniałe. 

Anke finde ich doof. Sie ist klein und dick. Sie fährt nicht Rad, sie fährt Motorrad. Sie ist faul. Anke isst Hamburger und trinkt gern Cola. 
Anke jest głupia. Jest niska i gruba. Nie jeździ na rowerze, jeździ na motorze. Jest leniwa. Anke je hamburgery i chętnie pije Colę. 

Komentarze