Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik
  • 6

    Zadanie

  • 7

    Zadanie

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każda para powinna wykonać je inaczej. Poniżej znajdują się dwa przykładowe dialogi. Stanowią one jedynie wzór, którym można się sugerować podczas przeprowadzania dialogów. 


Dialog o członku rodziny, który jest mężczyzną:

- Wie heißt dein Bruder? (Jak ma na imię twój brat?) 
- Mein Bruder heißt Adam. (Mój brat ma na imię Adam.) 
- Wie alt ist er? (Ile ma lat?) 
- Adam ist 15 Jahre alt. (Adam ma 15 lat.) 
- Wo wohnt er? (Gdzie mieszka?) 
- Er wohnt in Krakau. (Mieszka w Krakowie.) 
- Wie sieht er aus? (Jak wygląda?) 
- Adam ist groß und schlank. Er ist sportlich. (Adam jest wysoki i szczupły. Jest wysportowany.) 
- Was macht er gern? (Co lubi robić?) 
- Er treibt gern Sport. Adam spielt Fußball und fährt Rad. (Chętnie uprawia sport. Adam gra w piłkę nożną i jeździ na rowerze.) 


Dialog o członku rodziny, który jest kobietą:

- Wie heißt deine Mutter? (Jak ma na imię twoja mama?) 
- Meine Mutter heißt Marta. (Moja mama ma na imię Marta.) 
- Wie alt ist sie? (Ile ma lat?) 
- Sie ist siebenunddreißig. (Ma 37 lat.) 
- Wo wohnt sie? (Gdzie mieszka?) 
- Sie wohnt in Krakau. (Mieszka w Krakowie.) 
- Wie sieht sie aus? (Jak wygląda?) 
- Meine Mutter ist klein und schlank. Sie hat blonde Haare. (Moja mama jest niska i szczupła. Ma blond włosy.) 
- Was macht sie gern? (Co lubi robić?) 
- Sie liest Bücher und macht gern Gymnastik. (Czyta książki i chętnie się gimnastykuje.) 

Komentarze