🎓 Arbeitet in der Gruppe. Beschreibt... - Zadanie 7: Kompass Team 1. Wydanie 2017 - strona 37
Przedmiot:
Język niemiecki
Wybrana książka:
Kompass Team 1. Wydanie 2017 (Podręcznik, PWN)
Klasa:
7 szkoły podstawowej
Strona 37

Arbeitet in der Gruppe. Beschreibt...

7
 Zadanie

1. Hier sitzen zwei Männer. Sie sind alt. Die Männer spielen Schach. Sie haben einen Hund. Der Hund ist groß und schwarz.
Tutaj siedzi dwóch mężczyzn. Są starzy. Mężczyźni grają w szachy. Mają psa. Pies jest duży i czarny. 

2. Hier sitzen zwei Frauen. Sie sind jung und elegant. Die Frauen trinken Kaffee. Sie haben einen Hund. Der Hund ist klein und weiß.
Tutaj siedzą dwie kobiety. Są młode i eleganckie. Kobiety piją kawę. Mają psa. Pies jest mały i biały. 

3. Hier sitzen zwei Jungen. Die Jungen sind klein und dick. Sie essen Eis. 
Tutaj siedzi dwóch chłopców. Są mali i grubi. Jedzą lody. 

4. Hier spielen drei Kinder. Sie sind schlank, aktiv und energisch. Sie spielen Ball.
Tutaj bawi się troje dzieci. Są szczupłe, aktywne i energiczne. Grają w piłkę. 

5. Hier spielen zwei Kinder. Das sind ein Mädchen und ein Junge. Sie sind klein. Sie spielen im Sandkasten. Hier ist auch ein Mann, vielleicht ist er Vater. Er ist groß und schlank. Der Mann fotografiert. 
Tutaj bawi się dwoje dzieci. To dziewczynka i chłopiec. Są mali. Bawią się w piaskownicy. Tutaj jest też pewien mężczyzna, być może tata. Jest wysoki i szczupły. Mężczyzna fotografuje. 

6. Hier sitzen ein Junge und ein Mädchen. Sie sind jung und schlank. Sie hören Musik und trinken Cola.
Tutaj siedzi chłopak i dziewczyna. Są młodzi i szczupli. Słuchają muzyki i piją Colę.

7. Hier sind ein Junge und ein Mädchen. Das Mädchen ist klein und dick. Der Junge ist auch klein und dick. Sie joggen. 
Tutaj są chłopak i dziewczyna. Dziewczyna jest niska i gruba. Chłopak też jest niski i gruby. Biegają. 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
PWN
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak
ISBN:
9788326228841
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ania
2227

Nauczyciel