Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik
  • Grammatik 6

    Zadanie

  • 6

    Zadanie

  • 7

    Zadanie

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Poniżej podane zostały przykładowe pytania. Stanowią one jedynie wzór, którym można się sugerować podczas układania własnych pytań. 


1. Woher kommen Sie? - Skąd pan(i) pochodzi? 

2. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? - Co pan(i) robi w wolnym czasie?

3. Treiben Sie Sport? - Uprawia pan(i) sport?

4. Was essen Sie gern? - Co lubi pan(i) jeść?

5. Was machen Sie sonst noch gern? - Co oprócz tego lubi pan(i) robić? 

Komentarze