Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każda grupa powinna ułożyć inne dialogi. Poniżej podano przykładowe dialogi, które stanowią jedynie wzór. 

SYTUACJA 1:

- Guten Tag! Nehmen Sie bitte den Platz. (Dzień dobry! Proszę zająć miejsce.) 
- Danke. (Dziękujemy.) 
- Hier ist unsere Speisekarte, bitte. (Tutaj jest nasza karta dań, proszę.) 
- Danke sehr. (Dziękujemy.) 
- Was wünschen Sie? (Czego sobie państwo życzą?) 
- Für mich Margarita bitte, groß. (Dla mnie Margarita, duża.) 
- Und für Sie? (A dla pani?) 
- Ich hätte gern Vegetariana, auch groß. (A dla mnie Vegetariana, też duża.) 
- Und zum Trinken? (A do picia?) 
- Zwei Dosen Cola, bitte. (Proszę dwie puszki Coli.) 
- Natürlich. Kommt sofort. (Oczywiście. Już podaję.) 
- Bitte. Margarita für Sie, Vegetariana für Sie. Und zwei Dosen Cola. (Proszę. Margarita dla pana, Vegetariana dla pani. I dwie puszki Coli.) 
- Wir möchten schon zahlen. (Chcielibyśmy już zapłacić.) 
- Bitte schön. Das macht zusammen 15,80 Euro. Bar oder mit Karte? (Proszę. Do zapłaty jest w sumie 15,80 euro. Gotówką czy kartą?) 
- Bar. Bitte sehr. Stimmt so. (Gotówka. Proszę bardzo. Reszta dla pana.) 
- Danke. (Dziękuję.) 


SYTUACJA 2:

- Guten Tag! Nehmen Sie bitte den Platz. Unsere Speisekarte, bitte. (Dzień dobry, proszę zająć miejsce. Nasza karta menu, proszę.) 
- Danke. (Dziękujemy.) 
- Was hätten Sie gern? (Czego sobie państwo życzą?) 
- Ich möchte grünen Tee und ein Stück Käsekuchen. (Chciałbym zieloną herbatę i kawałek sernika.) 
- Und für mich einen Kaffee und ein Stück Erdbeertorte. (A dla mnie kawa i kawałek tortu truskawkowego.) 
- Bitte. Grüner Tee und Käsekuchen für Sie, Kaffee und Erdbeertorte für Sie. (Proszę. Zielona herbata i sernik dla pana, kawa i tort truskawkowy dla pani.)
- Wir möchten zahlen. (Chcielibyśmy zapłacić.) 
- Zusammen oder getrennt? (Razem czy osobno?) 
- Zusammen. (Razem.) 
- Das macht zusammen 11 Euro. (Do zapłaty jest 11 euro.) 
- Bitte, stimmt so. (Proszę, reszta dla pana.) 
- Vielen Dank. (Bardzo dziękuję.) 


SYTUACJA 3:

- Guten Tag! Nehmen Sie bitte den Platz. Unsere Speisekarte, bitte. (Dzień dobry, proszę zająć miejsce. To nasza karta menu, proszę.) 
- Vielen Dank. (Bardzo dziękujemy.) 
- Was möchten Sie? (Czego sobie państwo życzą?) 
- Ich nehme einen Eisbecher mit gemischtem Obst und Schlagsahne. (Wezmę puchar lodów z owocami i bitą śmietaną.) 
- Und ich hätte gern einen Eisbecher mit Schokoladensoße. (A ja poproszę puchar lodów z syropem czekoladowym.) 
- Kommt sofort. (Już podaję.) 
- Bitte, Eisbecher mit Obst und Schlagsahne für Sie, Eisbecher mit Schokoladensoße für Sie. (Proszę, lody z owocami i bitą śmietaną dla pani, lody z polewą czekoladową dla pana.) 
- Wir möchten bitte zahlen. (Chcielibyśmy zapłacić.) 
- Bitte schön. Zusammen oder getrennt? (Proszę. Razem czy osobno?) 
- Zusammen. (Razem.) 
- Das macht 4,70 Euro. (Do zapłaty jest 4,70 euro.) 
- Bitte. Stimmt so. (Proszę. Reszta dla pana.) 
- Vielen Dank. (Dziękuję bardzo.) 

Komentarze