🎓 Arbeitet in der Gruppe. Wie... - Zadanie 8: Kompass Team 1. Wydanie 2017 - strona 101
Przedmiot:
Język niemiecki
Wybrana książka:
Kompass Team 1. Wydanie 2017 (Podręcznik, PWN)
Klasa:
7 szkoły podstawowej
Strona 101

Arbeitet in der Gruppe. Wie...

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każda grupa powinna wykonać je inaczej. Poniżej przedstawione zostało przykładowe rozwiązanie zadania, które stanowi jedynie wzór.

Unsere Traumschule ist groß und populär. Hier lernen über 500 Schüler und Schülerinnen. In unserer Klasse sind 26 Personen: 13 Mädchen und 13 Jungen. Unsere Traumklassenlehrerin ist hilfsbereit und gerecht. Sie ist auch geduldig, lustig und witzig. Sie hilft uns beim Lernen. Unsere Traumfächer sind Fremdsprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch. Das sind auch Erdkunde, Sport, Musik, Kunst, Biologie und Chemie. Unser Klassentier ist ein Goldfisch. Der Goldfisch schwimmt im Aquarium. In der Woche haben wir 30 Stunden Unterricht. Unser Unterricht ist immer interessant. In Deutsch, Englisch und Französisch sprechen wir mit dem Partner, lesen und hören Dialoge. In Erdkunde lesen wir Landkarten. In Sport spielen wir verschiedene Ballspiele. In Musik singen wir Lieder und spielen Instrumente. Wir malen und zeichnen in Kunst. In Biologie und Chemie arbeiten wir am Mikroskop und machen viele Experimente. 

Nasza szkoła marzeń jest duża i popularna. Tutaj uczy się ponad 500 uczniów i uczennic. W naszej klasie jest 26 osób: 13 dziewczyn i 13 chłopców. Nasza wymarzona wychowawczyni jest pomocna i sprawiedliwa. Jest też cierpliwa, wesoła i dowcipna. Pomaga nam w nauce. Nasze wymarzone przedmioty to języki obce takie jak niemiecki, angielski, francuski. Są to też geografia, w-f, muzyka, plastyka, biologia i chemia. Nasze klasowe zwierzątko to złota rybka. Pływa w akwarium. W tygodniu mamy 30 lekcji. Nasze lekcje zawsze są ciekawe. Na niemieckim, angielskim i francuskim rozmawiamy z partnerem, czytamy dialogi i ich słuchamy. Na geografii czytamy mapy. Na wf-ie gramy w różne gry zespołowe. Na muzyce śpiewamy piosenki i gramy na instrumentach. Malujemy i rysujemy na plastyce. Na biologii i chemii pracujemy przy mikroskopie i przeprowadzamy liczne eksperymenty. 

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
PWN
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak
ISBN:
9788326228841
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ania
2295

Nauczyciel