Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik

Przy każdym zdaniu wpisz zgodnie z prawdą: stimmt (zgadza się) lub stimmt nicht (nie zgadza się). 


1. In Sport schreiben wir Referate. - Na wf-ie piszemy referaty. 

2. In Biologie arbeiten wir am Mikroskop. - Na biologii pracujemy przy mikroskopie. 

3. In Erdkunde hören wir Dialoge. - Na geografii słuchamy dialogów.

4. In Chemie arbeiten wir im Labor. - Na chemii pracujemy w laboratorium.

5. In Mathe machen wir Aufgaben. - Na matematyce robimy zadania.

6. In Polnisch lesen wir Zeitungen. - Na języku polskim czytamy gazety.

7. In Physik machen wir Experimente. - Na fizyce przeprowadzamy eksperymenty.

8. In Religion schreiben wir Übungen. - Na religii piszemy ćwiczenia.

9. In Werken arbeiten wir in der Gruppe. - Na technice pracujemy w grupie.

10. In Deutsch laufen wir und spielen Tischtennis. - Na języku niemieckim biegamy i gramy w tenisa stołowego. 

Komentarze