Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik
  • 4

    Zadanie

  • Grammatik 1

    Zadanie

  • 5

    Zadanie

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien odpowiedzieć na podane pytania zgodnie z prawdą. Uzupełnij luki swoimi danymi.

1. Wie heißt du? - Ich heiße ... .
Jak się nazywasz? - Nazywam się ... . 

2. Woher kommst du? - Ich komme aus ... .
Skąd pochodzisz? - Pochodzę z ... .

3. Wo wohnst du? - Ich wohne in ... . 
Gdzie mieszkasz? - Mieszkam w ... .

4. Wie alt bist du? - Ich bin ... (Jahre alt). 
Ile masz lat? - Mam ... lat. 

Komentarze