Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Meine Deutschtour 7, Podręcznik

1. Ich möchte ein Haustier haben, aber mein Haus ist zu klein. - Chciałbym mieć zwierzę domowe, ale mój dom jest za mały. 

Komentarze