Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Mit links! 1, Zeszyt ćwiczeń

Poniżej przedstawione są przykładowe opisy. Każdy uczeń powinien napisać to zadanie samodzielnie. Poniższe rozwiązania stanowią jedynie wzór.


Rozwiązanie I

Ich heiße Kuba und bin 13 Jahre alt. Ich wohne in Warschau, in Polen.

Komentarze