Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Mit links! 1, Zeszyt ćwiczeń

Uzupełnij samodzielnie poniższe zdania:


Ich finde Sport teuer/ billig/ ... . (Uważam, że sport jest drogi/ tani/ ... .)

Komentarze